Richtlijnen reviews

1. Echtheid:

Reviews moeten authentiek zijn en gebaseerd zijn op echte ervaringen van klanten. Ze mogen niet verzonnen, gefabriceerd of beïnvloed zijn door externe factoren.

2. Relevantie:

Reviews moeten relevant zijn voor het bedrijf, product of dienst waarover ze worden geplaatst. Ze mogen geen spam, ongepaste inhoud of promotionele berichten bevatten die niet gerelateerd zijn aan de ervaring met het bedrijf.

3. Objectiviteit:

Reviews moeten eerlijk en objectief zijn, gebaseerd op de werkelijke ervaringen van de reviewer. Ze mogen niet worden gebruikt om persoonlijke meningen, beoordelingen of opmerkingen te uiten die niet gerelateerd zijn aan de ervaring met het bedrijf of de dienst. Op het moment dat er twijfel is over de geldigheid van een review dan kan NederlandReview vragen naar bewijs waaruit duidelijk blijkt dat de reviewer een ervaring heeft met het desbetreffende bedrijf.

4. Respectvolle taal:

NederlandReview staat geen reviews toe die haatdragende taal, discriminatie, laster of schadelijke inhoud bevatten. Alle reviews moeten respectvol zijn, zelfs als ze negatief zijn.

5. Geen belangenconflicten:

Reviews mogen geen belangenconflicten hebben, zoals reviews geschreven door medewerkers van het bedrijf, concurrenten of andere partijen met een direct belang bij het bedrijf.

6. Transparantie:

Het is belangrijk dat reviewers transparant zijn over hun ervaringen en eventuele relaties die ze hebben met het bedrijf waarover ze een review schrijven. Dit kan helpen om mogelijke belangenconflicten te voorkomen en de geloofwaardigheid van de review te vergroten.